Varför aktivera sin Merkabah

Värdet av att aktivera sin Mer-ka-bah är först och främst att den förser oss med ett formidabelt beskydd och förstärker vår helandeförmåga.
Balanserar vår tanke- och känslokropp.
En aktiverad flower of life ger beskydd och skapar harmoni och balans i alla flöden.
Mer-ka-bah balanserar och återupplivar aktiviteten mellan de två hjärnhalvorna.
Kopplar upp oss till vårt Högre Jag
Gör det möjligt att känna villkorslös kärlek och genom det så kan vi hela oss själva och andra
Mer-ka-bah kan programmeras att göra vad som helst och den enda begränsningen är vår tro att det är möjligt.
Förstärker vår känslighet och vår mentala kapacitet.
För närvarande använder vi inte mer än mellan fem och tio procent av vår hjärnkapacitet och detta är ett sätt att ta vara  på mer av vår kapacitet i hjärnan.