Kursinnehåll

För tretton tusen år sedan så var vi fullständigt medvetna om något om oss själva som vi nu har helt glömt. De geometriska energifälten runt våra kroppar kunde sättas på på ett speciellt sätt, där andningen har en viss betydelse i sammanhanget. Dessa fält brukade snurra nära Ljusets hastighet runt våra kroppar, men de saktades av och slutade snurra när vi glömde den kunskapen. När detta fält sätts på och snurrar så kallas det Mer-Ka- Ba och dess användningsområde i Verkligheten är mycket viktig. Det ger oss en utökad medvetenhet om vem vi är, ger oss kontakt med medvetandets högre nivåer och återger oss minnen av att vi är gränslösa varelser med oändliga möjligheter.

Mer–Ka-Ba består av tre ord, Mer betyder ett speciellt ljus och som sågs som två motroterande fält som snurrar på samma plats som genereras av andningsmönster. Ka refererar till den individuella Anden och Ba till den fysiska kroppen (i vår verklighet).

Tillsammans med Gudomlig villkorslös Kärlek i vårt system workshopen Shamballa så tillåter man Mer-Ka Ba att bli ett levande fält av ljus.

iphone 140422 122