Kursdatum

Detta är en avancerad workshop, den rekommenderas bara till de som har erfarenhet av meditation och har kontakt med sin egen energi och är grundade.

Golden heart of the Merkabah

Start 13 el 20  augusti 2018
ORT: NORRKÖPING

Kommer gärna till andra orter och håller kurs, kontakta mig på tel 0701 30 44 24 eller
via mail info@merkabah.se

7 dagar kostar 7 200 tid 9.30-16.30
Basic Merkabah 3 dagar 3 500

easy past