Kursdatum

Detta är en avancerad workshop, den rekommenderas bara till de som har erfarenhet av meditation och har kontakt med sin egen energi och är grundade.

Golden heart of the Merkabah

Start 1 till 3 oktober 2018 Basic Merkabah
ORT: Lidköping

Nästa kurs i NORRKÖPING 16-22 februari, tre första dagarna Basic Merkabah, 19-22 Avancerad Merkabah

Kommer gärna till andra orter och håller kurs, kontakta mig på tel 0701 30 44 24 eller
via mail info@merkabah.se

7 dagar kostar 7 200 tid 9.30-16.30
Basic Merkabah 3 dagar 3 500

easy past