Vad är Merkabah

Vare  sig tänkta som pyttesmå strängar eller jättestora trianglar existerar fundamentala former som ordnar universum. I annat fall skulle kaos råda överallt.

Genom att rätt lära sig att spinna vår Merkabah (Mer betyder ljus, Ka betyder Ande och Ba betyder kropp) så bildas en bro mellan högre och lägre intelligens som tillåter en prägling av den Gudomliga Lågan. Det höjer vår andliga vibration, lär oss, helar oss och skapar en Regnbågsbro till Högre Kommunikation.

Merkabah är att uppnå uppstigande i detta liv. Genom att aktivera vår individuella Merkabah enligt den Gudomliga ordningen så gör vi alla runtomkring oss en tjänst och även det kollektiva medvetande och för mänskligheten, och vi börjar också få instruktioner från Ljusets Broderskap och blir Världslärare.

Genom Merkabah, blir ditt DNA flödat av Ljus och koder för uppstigande aktiveras som finns lagrade i vårt medvetande så att vi inser vår Själs uppdrag i detta liv. I vårt DNA finns också en holografisk representation av alla inkarnationer lagrat som vi har haft på denna planet. Du har blivit inkarnerad speciella tider i jordens historia, så att det som en helhet kan skapa ett nät av erfarenheter. Genom uppstigandeprocessen kommer detta nät att aktivera en höjning av jordens multidimensionella vibration (utanför tid och rum).
7 dagars workshop investering 7 200, anmälningsavgift 800
iphone 140422 125 Helig Geometri och Flower of Life